Het hotste grand café in de regio Twente

Historie

Omstreeks 1800 was de markt, “nu het Burgemeester Jansenplein”, al een horecaplein. Twee bekende Hengelose dames Catherina en Caroline in de volksmond genoemd “De Twee Wezen” erfden rond 1800 het toenmalige etablissement van vader en moeder Erler. Later werd dit de bakermat van de Twentse textielindustrie. Toen al een plek met potentie!

Catherina huwde korte tijd later de twintig jaar oudere en vermogende zakenman Coenraad Schwalemeyer. Hij koopt het logement voor 1500 Gulden. De vermogende Coenraad Schwalemeyer maakte van de herberg één van de belangrijkste herbergen van Hengelo.

  • De postkoets kreeg er een halteplaats
  • Vergaderingen van Marke Woolde werden gehouden in zijn herberg
  • De notarissen uit het naburige Delden gebruikten zijn herberg om de aktes voor de Hengelose burgers te passeren
  • “De eerbewijzen” werden door koning Willem II in zijn herberg in ontvangst genomen (voor deze ontvangst moest een speciale afvaardiging van het gemeentebestuur zich opstellen voor zijn logement)

“Historische ontmoeting” Het belangrijkste jaartal in de geschiedenis van de herberg/logement is het jaar 1832. Na de afscheiding van België waar de meeste textielproducten werden vervaardigd werd er uitgekeken naar een streek waar een nieuwe textielindustrie gesticht kon worden. Twente kwam daarvoor in aanmerking, omdat er veel huiswevers en fabriekeurs actief waren.

Thomas Ainsworth had uit zijn vaderland “het geheim van de Engelse snelspoel” meegenomen (bedrijfsspionage). Willem de Clerq, directeur van de Nederlandsche Handelsmaatschappij, kreeg opdracht van koning Willem I de Twentsche textielnijverheid te industrialiseren. Deze geheime ontmoeting in opdracht van koning Willem I was het hoogtepunt van het bestaan van de herberg/logement van Coenraad en Catherina.

Honderdvijfentwintig jaar later in 1957 onthulde men een bronzen gedenkplaat ter ere van het bestaan van de Twentsche textielnijverheid, dit gebeurde in aanwezigheid van de Britse ambassadeur. Daarmee werd het “verraad” van Thomas Ainsworth vergeven! Nu jaren later, heeft deze bronzen gedenkplaat weer een bijzondere plaats in ons Grand Café “De Twee Wezen”.